Thursday, February 4, 2010

Polski

Ideologia ELAM bazuje na zasadach socjalnego nacjonalizmu. Dla nas Ojczyzna pozostaje najwyższą wartością, wartą wszelkich poświęceń. Nasz Naród definiujemy na podstawie kryteriów rasy, krwi i pochodzenia. Jesteśmy ruchem politycznym służącym naszemu społeczeństwu. Sprzeciwiamy się ekonomicznej tyranii globalnego kapitalizmu, pochłaniającego wszystko co stanie mu na drodze. Najwyższy czas stanąć w obronie interesów naszych rodaków i przeciw niesprawiedliwości. Tradycja, Cywilizacja, Naród, pryncypia "hellenizmu" są podstawowymi pojęciami, które definiują naszą walkę o zachowanie naszych korzeni kulturowych, helleńskiego dziedzictwa, o wolność dla naszego kraju, naszej wyspy, naszego greckiego Cypru.